Privacyverklaring Partners in Energie

Algemeen

Deze website is primair bedoeld voor alle energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, meetverantwoordelijken of Onafhankelijke Diensten Aanbieders (ODA) om antwoord te krijgen op servicevragen over marktfaciliteringsprocessen. Op de website is hiervoor is er een kennisbank, chat- en ticketfunctie beschikbaar. Daarnaast bieden we ook relevant sectornieuws.

De website is een initiatief van de gezamenlijke netbeheerders in Nederland.

Deze website is niet bedoeld voor consumenten; Consumenten verwijzen we voor vragen over het gebruik van hun persoonsgegevens door naar de website van hun eigen energieleverancier of ODA. Ook kunnen zij hiervoor terecht op de websites van de verschillende netbeheerders in Nederland.


Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?

Partners in Energie is een samenwerkingsverband tussen de verschillende regionale netbeheerders in Nederland. Dit betreft: Westland Infra Netbeheer, Coteq Netbeheer, Enexis Netbeheer, RENDO Netwerken, Liander en Stedin.

Partners in Energie – ofwel de netbeheerders gezamenlijk zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en voor al uw gegevens die worden verwerkt via de website.

Energie Data Services Nederland B.V. (EDSN) is door de netbeheerders aangewezen als beheerder van de website. Tickets die worden aangemaakt op de website worden automatisch doorgestuurd naar de afzonderlijke netbeheerders. Als beheerder van de website kan EDSN deze gegevens ook inzien.

Hierover heeft Partners in Energie contractuele afspraken gemaakt met EDSN.  

Partners in Energie beschermt uw gegevens volgens de eisen zoals gesteld in de AVG. Als we persoonsgegevens delen met derden, hebben we daar afspraken mee gemaakt. Indien er op deze site wordt doorgelinkt naar derde partijen verwijzen we je naar de websites van deze partijen. In hun privacy verklaringen vind je meer informatie over de wijze waarop deze derde partijen omgaan met jouw persoonsgegevens.


Wanneer verzamelt en verwerkt Partners in Energie jouw persoonsgegevens?

Partners in Energie ofwel de regionale netbeheerders verwerkt persoonsgegevens voor de centrale marktfacilitering van de energiesector. Deze gegevens kunnen in opdracht van Partners in Energie verwerkt worden door EDSN in de centrale marktsystemen, als de netbeheerders daar opdracht voor geven aan EDSN. Bij het invoeren van tickets op de website van Partners in Energie kunnen ook gegevens – inclusief mogelijke persoonsgegevens van klanten van marktpartijen (zowel van consumenten als zakelijke klanten) - worden verwerkt. Deze gegevens worden door de ticketgebruiker vanuit zijn/haar rol bij een marktpartij toegevoegd in een ticket op de website van Partners in Energie.

Daarnaast gebruikt Partners in Energie jouw gegevens voor het openen van een account, - als je inlogt op dit account om de status van een ticket te monitoren, en om de werking van de website te kunnen analyseren. Ook kunnen jouw gegevens worden verwerkt als je gebruik maakt van de chatfunctie op de website, of omdat je gebruik maakt van de kennisbank of het sectornieuws leest.

Van bezoekers die de website bezoeken zonder in te loggen worden mogelijk ook gegevens verzameld. Meer informatie hierover vindt je terug onder het kopje Cookies.

Tot slot kunnen we jouw gegevens gebruiken voor het toesturen van een nieuwsbrief.


Welke persoonsgegevens kunnen over jou worden verzameld?

Partners in Energie kan de volgende gegevens van je verzamelen:

Ticketgegevens: Partners in Energie – de gezamenlijke netbeheerders - verwerken gegevens met betrekking tot energie-aansluitingen en de daaraan gerelateerde gegevens, die door jou als marktpartij in een ticket worden opgenomen. Denk hierbij aan het adres van een aansluiting, gegevens overeen energiecontract en gegevens over het verbruik van een aansluiting.

Accountgegevens: Voor het aanvragen en gebruiken van je ticket account bij Partners in Energie verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Jouw voor- en achternaam, jouw zakelijk e-mail adres, de bedrijfsnaam van het bedrijf of organisatie waar je werkzaam bent.

Gegevens gebruik website: informatie over hoe je de website gebruikt, inclusief gegevens die zijn verzameld door middel van cookies. Meer informatie over Cookies vindt u verderop in deze verklaring.


Voor welke doelen worden deze persoonsgegevens verzameld?

Partners in Energie zal jouw gegevens alleen verwerken als dit nodig is voor het verwerken van de door jou ingevoerde tickets of om je toegang te geven tot de website in het algemeen.

We verwerken jouw gegevens om de juiste autorisaties te kunnen inrichten in onze systemen. Alleen personen die op basis van hun rol binnen een van de marktfaciliteringspartijen of organisaties zoals benoemd onder ‘Algemeen’ redelijkerwijs toegang nodig hebben, krijgen deze. Wettelijke grondslag voor verwerking van deze gegevens is gerechtvaardigd belang.

Daarnaast verwerken we gegevens met betrekking tot energie-aansluitingen en de daaraan gerelateerde gegevens, die door jou als marktpartij in een ticket worden opgenomen in de centrale IT systemen van de energiemarkt. Partners in Energie – lees de regionale netbeheerders – geven EDSN opdracht om deze gegevens te verwerken.

De netbeheerders zijn het aanspreekpunt voor het verwerken van persoonsgegevens die door EDSN worden verwerkt in de centrale IT systemen van de energiemarkt. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) acteert EDSN als verwerker namens de netbeheerders. De netbeheerders beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. EDSN heeft geen zeggenschap over welke gegevens voor welke doelen worden verwerkt. Voor meer informatie over de wijze waarop de verschillende netbeheerders en EDSN omgaan met persoonsgegevens verwijzen wij je naar de privacy verklaringen op de websites van deze verschillende netbeheerders en naar de website van EDSN.

Wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is gerechtvaardigd belang; de zeven netbeheerders hebben een loket ingericht waar vragen kunnen worden gesteld om een betere service te kunnen leveren richting de eindklanten.  


Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens zo lang als je toegang hebt tot Partners in Energie. Wanneer je jouw account stopzet, zullen wij jouw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderen.


Hoe beschermen we deze persoonsgegevens?

Om de aan ons gegeven persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen. We hebben onze infrastructuur en procedures zo ingericht om je persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te kunnen beschermen, passend bij de aard van de gegevens en wat er de technische mogelijk en haalbaar is.

Medewerkers die vanuit hun beheerdersrol binnen EDSN toegang hebben, kunnen je account en ticket gegevens inzien om gebruikersproblemen te kunnen oplossen. Daarnaast evalueren we periodiek de autorisaties en actualiseren deze waar nodig.


Waar worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden bij voorkeur verwerkt binnen de Europese Unie (EU). Als we je gegevens buiten de EU verwerken, dan doen wij dit volgens de regels van de Europese Unie. Daarbij hanteren wij standaardcontracten van de EU, inclusief passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens op een zelfde manier beschermd zijn als onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Partners in Energie gaat zorgvuldig om met je gegevens. Mocht je toch een beveiligingsincident ontdekken dan vragen wij je dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Informatiebeveiligingsincidenten kunnen ook een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) zijn in de zin van de AVG. Beveiligingsincidenten kunnen worden gemeld bij de Service Desk van EDSN (beheerder van deze website) op het volgende adres: servicesdesk@edsn.nl


Cookies

Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt, maakt Partners in Energie gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij gebruik van de website worden opgeslagen op je computer.


Wat doen cookies en waarom worden ze gebruikt?

Wij gebruiken cookies om je te herkennen wanneer je de website bezoekt en om te zorgen dat de website goed werkt. Zo zorgen cookies ervoor dat je ingelogd blijft. Verder krijgen we door cookies informatie over het gebruik van onze diensten. Zo kunnen we die verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze gebruikers. Deze cookies vallen onder de noemer functionele of analytische cookies.


Welke cookies gebruikt Partner in Energie?

Partners in Energie maakt gebruik van diverse functionele of analytische cookies. Zoals bijvoorbeeld een cookie die de standaard taal van de gebruiker opslaat of de tijdszone van een gebruiker. Daarnaast leggen we de laadtijd van een pagina vast. De cookies worden alleen bewaard tijdens de sessie of tot maximaal 90 dagen na gebruik.

Partners in Energie maakt ook gebruik van Google Analytics en Dynatrace om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en of deze juist functioneert. De gegevens die wij hiermee verkrijgen, kunnen ons helpen de gebruiksvriendelijkheid en prestaties van deze website te verbeteren. Informatie over het gebruik van de website wordt door deze cookie opgeslagen. Deze analysegegevens zijn niet gekoppeld aan persoonlijke identificeerbare informatie, zoals jouw IP adres. We hebben het gebruik van Google Analytics en Dynatrace op de meest privacy vriendelijk mogelijke wijze, volgens onze principes van Privacy-by-design ingericht. Gegevens van Google Analytics en Dynatrace worden door ons voor een periode van maximaal 26 maanden bewaard.


Weigeren / verwijderen van cookies

Wil je liever niet dat er cookies worden geplaatst op je computer? Cookies kun je altijd zelf via jouw browser verwijderen of uitschakelen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je met behulp van de Help-functie van jouw browser. Door cookies uit te zetten of te verwijderen kan het mogelijk zijn dat het gebruik van sommige functionaliteiten van de website worden vertraagd of onmogelijk gemaakt. Wil je alle cookies verwijderen? Via onderstaande  links vind je de instructies voor het verwijderen van cookies voor de meest gebruikte browsers.

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL


Contact met ons, uw privacy rechten en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens of als je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Partners in Energie kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar it-support@partnersinenergie.nl.

Ook kun je hiervoor contact opnemen met de beheerder van deze website EDSN: via it-support@partnersinenergie.nl; of per post naar het volgende adres:

Energie Data Services Nederland (EDSN) B.V., Van Asch van Wijckstraat 55, 3811 LP Amersfoort.

De individuele netbeheerders zijn het aanspreekpunt voor het verwerken van persoonsgegevens in de tickets die in opdracht van de netbeheerders door EDSN worden verwerkt in de centrale IT systemen van de energiemarkt.


Jouw privacyrechten onder de AVG en de mogelijkheid om een klacht in te dienen

Onder de AVG heb je als betrokkene verschillende rechten; denk o.a. aan recht van inzage, recht van verwijdering, recht op correctie en recht van bezwaar.

Als je van deze rechten gebruik wilt maken dan kunt je een verzoek indienen bij it-support@partnersinenergie.nl>. ; over het algemeen zullen wij ons best doen om binnen 30 dagen aan je verzoek te voldoen. Als het ons niet lukt om aan je verzoek te voldoen zullen wij je informeren over de reden waarom dit niet lukt en/of je informeren over een verlengingstermijn.


Recht op inzage en correctie

Je kunt ons altijd vragen welke gegevens wij van je verwerken. We verstrekken deze informatie gratis. Als je een verzoek tot inzage indient, kunnen wij je vragen om je te identificeren. Ook kun je ons vragen om je gegevens te corrigeren. We zullen de juiste maatregelen nemen om er voor te zorgen dat de gegevens die we van je hebben op een correcte manier worden verwerkt.  


Recht van bezwaar

In sommige gevallen kun je bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens. In de wet staan voorwaarden waaraan je dit recht kunt ontlenen.


Recht van verwijdering

Je kunt een verzoek indienen om je gegevens te verwijderen. Wij kunnen alleen aan dit verzoek voldoen als aan bepaalde wettelijke vereisten is voldaan. Dit kan het geval zijn als we

  • Je gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen of verwerkt;
  • Als je je toestemming intrekt op basis waarvan we jouw gegevens hebben verwerkt en er geen andere wettelijke grondslag is om deze te verwerken.

Mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Partners in Energie neemt je opmerkingen/ bezwaren en rechten ten aanzien van het verwerken van jouw persoonsgegevens serieus. Als je echter van mening bent dat wij je opmerking of klacht hierover niet naar behoren hebben behandeld dan hebt je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg regelmatig deze pagina om van de wijzigingen in deze privacyverklaring op de hoogte te blijven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 augustus 2022.

partners in energie logo
logo westland partners in energie
logo rendo partners in energie
logo enexis partners in energie
logo stedin partners in energie
logo coteq partners in energie
logo liander partners in energie
Copyright © 2021