Marktpartijregistratie

Wat is eHerkenning?

De overheid wil dat we gegevens van burgers en ondernemers veilig bewaren. EDSN (verwerker) beheert namens de gezamenlijke netbeheerders (verwerkingsverantwoordelijke) centrale systemen. Volgens de privacywetgeving moeten de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker technische en organisatorische maatregelen nemen om te zorgen dat jij veilige toegang hebt tot deze data. eHerkenning is een digitale sleutel' waarmee bedrijven of ondernemers veilig kunnen inloggen bij verschillende organisaties. Hiermee krijgen organisaties meer zekerheid over de identiteit van de bedrijven die toegang willen tot de systemen. eHerkenning koop je bij een commerciële leverancier.

Je hebt eHerkenning nodig met niveau

eHerkenning heeft verschillende niveaus van betrouwbaarheid: eh1, eh2, eh2+, eh3 en eh4. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, des te veiliger en betrouwbaarder je kunt inloggen.Om toegang te krijgen tot de centrale communicatiesystemen van de Nederlandse energiemarkt heb je minstens eH3 nodig. Heb je al eHerkenning maar van niveau eH1, eH2 of eH2+? Neem dan contact op met je leverancier om jouw niveau aan te passen naar minimaal eH3.

Log in met het juiste eHerkenning-account

Het eHerkenning-account waarmee je inlogt moet gekoppeld zijn aan de organisatie die deze marktrol vervult. Dit is de rechtspersoon aan wie deze vergunning, erkenning of ontheffing voor de marktrol is gegeven. Bij welke organisatie je dit aanvraagt voor jouw marktrol lees je hier.

partners in energie logo
logo westland partners in energie
logo rendo partners in energie
logo enexis partners in energie
logo stedin partners in energie
logo coteq partners in energie
logo liander partners in energie
Copyright © 2021