Partners in energie

 

Welkom op partnersinenergie.nl

Ben je een partner in marktfacilitering en nog niet actief op partnersinenergie.nl? Meld je dan hier aan.

De regionale netbeheerders, Stedin, Liander, Enexis, Westland Infra, Coteq, Rendo en Enduris verbeteren gezamenlijk de serviceverlening naar alle partners in marktfacilitering. Dit zijn energieleveranciers, programma verantwoordelijken, ODA’s en meetverantwoordelijken. Op deze website beantwoorden we hun vragen op een centrale plek en op een eenduidige en efficiënte wijze. Om de serviceverlening ook echt waar te maken hebben we zes klantbeloftes opgesteld die we doorleven bij alles wat we doen.


De content en de functionaliteit van het portaal wordt continu uitgebreid en verbeterd. Een groot deel van de website zit daarom nu nog achter een inlog. Hier zullen de komende tijd verbeteringen in worden doorgebracht.

Voor meer informatie neem contact op met Esther Geertsema