Congestiemanagement

Wat is congestiemanagement?

In Nederland ontstaat steeds vaker een tekort aan transportcapaciteit omdat de vraag sneller groeit dan ons elektriciteitsnet aankan. De netten worden de komende jaren verzwaard om de toenemende vraag het hoofd te bieden. Bovenop die inspanningen, is er de technische en economische noodzaak om het net optimaal te benutten een nieuwe, blijvende realiteit. Met congestiemanagement kunnen we het elektriciteitsnet op de korte termijn beter benutten door drukke momenten op het net meer te spreiden. Zo stemmen netbeheerders tegen een financiële vergoeding met grootverbruikers en producenten de omvang van hun transportvraag af. Zo is meer verduurzaming mogelijk en halen we samen het maximale uit het elektriciteitsnet.

Vier manieren van congestiemanagement

Met de nieuwe Netcode zijn er nu vier nieuwe vormen van congestiemanagement mogelijk. Redispatch, een biedplichtcontract, een capaciteitsbeperkingscontract zonder afroep of een capaciteitsbeperkingscontract met afroep via GOPACS. GOPACS (Grid Operator Platform for Congestion Solutions) is het gezamenlijke platform van de Nederlandse netbeheerders waar vraag en aanbod van flexibiliteit bijeen worden gebracht. Wil je een voorbeeld zien van de contracten, kijk dan hier. Heb je een vraag over de contracten? Neem dan contact op met je contactpersoon of stuur een mail naar relatiemanagers@partnersinenergie.nl.

Hoe werkt congestiemanagement?

Als we congestiemanagement toepassen, dan kan de netbeheerder meer transportvermogen aansluiten op het elektriciteitsnet dan het fysiek aankan. De grens van overbelasting mag echter nooit overschreden worden. Door congestiemanagement toe te passen, wordt overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen. De netbeheerder vraagt klanten om op bepaalde momenten wanneer overbelasting dreigt, een bepaalde hoeveelheid transportvermogen niet te gebruiken.

We voorspellen één dag van te voren wat de verwachte netbelasting is. Wanneer uit de voorspelling blijkt dat er de volgende dag overbelasting dreigt, vraagt de netbeheerder gecontracteerde congestiepartners om tegen vergoeding het flexibel vermogen te gebruiken. Wanneer gedurende de dag alsnog overbelasting dreigt op het net, plaatsen we een afroep op basis van biedingen op GOPACS (de marktplaats voor korte termijn inkoop van flexibel vermogen).

De beschikbaarheid van flexibel vermogen werkt op deze manier als een verzekering om overbelasting tegen te gaan. Het vormt daarmee de randvoorwaarde om transportcapaciteit boven de maximale netgrenzen uit te geven.

Flexibiliteit aanbieden?

Wil je een bijdrage leveren aan congestiemanagement en je flexibiliteit aanbieden? Vul het belangstellingsformulier in en de netbeheerder neemt contact met je op.

Meer informatie

Kijk of jouw vraag op de pagina Vraag en antwoord staat of stuur een mail naar relatiemanagers@partnersinenergie.nl.

partners in energie logo
logo westland partners in energie
logo rendo partners in energie
logo enexis partners in energie
logo stedin partners in energie
logo coteq partners in energie
logo liander partners in energie
Copyright © 2021