Congestie algemeen

Registratie door Congestie Service Providers vanaf 25 november mogelijk op Partners in Energie

Congestie Service Providers (CSP’s) kunnen zich vanaf 25 november 2022 registreren op Partners in Energie. Een centraal register (bij TenneT en ook gepubliceerd op de website van TenneT) van erkende CSP’s is nodig om benodigde gegevens te ontsluiten en verschillende (markt)processen in het kader van congestiemanagement uit te kunnen voeren.

Erkend CSP worden?

Dan moet je je registreren in het Marktpartijen Register om verder te kunnen in het gehele proces. Hieronder leggen we de drie stappen aan je uit.

  1. Vraag de erkenning tot CSP aan bij TenneT

    TenneT is de netbeheerder die de toetsing voor CSP-erkenning uitvoert.

  1. Registreer je als marktpartij bij EDSN

    Nadat je de CSP-erkenning hebt verkregen, word je doorverwezen naar EDSN via Partners in Energie voor de registratie in het Marktpartijen Register.

    Voor het waarborgen van een veilige toegang tot de centrale systemen voor gereguleerde marktprocessen en overige diensten in de energiemarkt is een juiste registratie van alle partijen nodig. Om de registratie als CSP in te dienen, heb je een inlogmiddel nodig van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3. Binnen 4 werkdagen ontvang je terugkoppeling over de ingediende registratie.

  1. Na registratie als CSP moet je voor elke aansluiting een prekwalificatie doorlopen als je biedingen wilt inleggen via GOPACS. Nadat je geregistreerd staat in het Marktpartijen Register meld je je aan op het GOPACS-platform. Om de prekwalificatie te laten uitvoeren door de netbeheerder, lever je een lijst aan met aansluiting(en) aan het GOPACS-platform. De netbeheerder informeert over de uitkomst van de prekwalificatie.

Congestiemanagement en de nieuwe marktrol CSP

De netbeheerders doen er alles aan om het elektriciteitsnet uit te breiden, maar soms is er ook een andere oplossing mogelijk: de beschikbare capaciteit beter verdelen. Bijna altijd geldt dat de maximale capaciteit van de aansluiting maar een paar dagen per jaar wordt gebruikt. Datzelfde geldt ook voor de belasting op het net. Met de komst van de CSP-rol kunnen netbeheerders met marktpartijen afspraken maken over hoe vaak en tegen welke vergoeding zij helpen bij het verlagen van de piek. Let wel: congestiemanagement is een tijdelijke maatregel die wordt uitgevoerd totdat de daadwerkelijke verzwaring van het net is gerealiseerd. Het is een gereguleerde activiteit die de netbeheerders moeten uitvoeren en is opgelegd vanuit de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Een CSP kan optreden als (zelfstandige) dienstverlener tussen de netbeheerder en klant/aangeslotene(n). Dat betekent dat wanneer een klant of aangeslotene flexibiliteit heeft – in de vorm van wind, zon of opslag, of wanneer hij flexibiliteit heeft in zijn productieproces – een CSP de mogelijkheid heeft om meer of minder te gaan produceren of af te nemen op momenten dat de netbeheerder dat vraagt. In Europa bestaat deze marktrol al, op de Nederlandse markt is de CSP-rol nieuw.

Hoe werkt het?

Congestiemanagement, zoals we dat nu kennen, valt onder een marktgebaseerde oplossing. Dit is een oplossing die in werking treedt als op basis van prognoses de grenzen van het net dreigen te worden overschreden. In dit geval kan een CSP van een viertal ‘producten’ gebruikmaken om zijn flexibiliteit (in contractsvorm) aan de netbeheerder aan te bieden/te verhandelen op een van de congestiemarkten: op basis van redispatch, een biedplichtcontract, een capaciteitsbeperkingscontract zonder afroep of een capaciteitsbeperkingscontract met afroep via GOPACS. GOPACS (Grid Operator Platform for Congestion Solutions) is het gezamenlijke platform van de Nederlandse netbeheerders waar vraag en aanbod van flexibiliteit bijeen worden gebracht.

De contracten worden afgesloten met de netbeheerder in jouw regio. Wil je een voorbeeld zien van de contracten of heb je er een vraag over? Neem dan contact op met je contactpersoon of stuur een mail naar relatiemanagers@partnersinenergie.nl.

Ook meedoen?

Wil je een bijdrage leveren aan congestiemanagement en je flexibiliteit aanbieden? Vul het belangstellingsformulier in en de netbeheerder neemt contact met je op.

Meer informatie

Wil je eerst nog een vraag stellen? Kijk dan of het antwoord ertussen staat op de pagina Vraag en antwoord, of neem contact op met een van de relatiemanagers marktpartijen via relatiemanagers@partnersinenergie.nl

partners in energie logo
logo westland partners in energie
logo rendo partners in energie
logo enexis partners in energie
logo stedin partners in energie
logo coteq partners in energie
logo liander partners in energie
Copyright © 2021