Nieuwe marktpartijen

Toetreding tot de energiemarkt

Ben je een nieuwe partij in de energiemarkt en heb je toegang nodig tot de centrale systemen van de energiemarkt? Lees hier hoe je dat regelt en meld je aan.

Waarom aanmelden?

Over wie er toegang krijgt tot de centrale systemen in de energiemarkt zijn afspraken gemaakt. Zo zorgen we dat onze systemen veilig blijven. Wil je toegang tot de centrale systemen? Dan moet je je eerst registeren als marktpartij. Afhankelijk van je rol in de energiemarkt kunnen wij dan de juiste datadiensten leveren.

Wat moet je vooraf regelen?

Het is belangrijk dat je voor je aanmelding bij EDSN op de hoogte bent van afspraken in de sector. Enkele zaken regel je vooraf. Zo kunnen we je aanvraag snel verwerken.

Je bent op de hoogte van de afspraken in de energiemarkt

De volgende documenten zijn belangrijk om je voor te bereiden op het registratieproces. Deze informatie is onderdeel van de verantwoordelijkheden die bij jouw nieuwe rol in de energiemarkt horen. Lees ze goed door:

  • Informatiecode Elektriciteit en Gas (bron: Overheid.nl)
  • Markt- en subprocessen BAS/MFF Retailprocessen (bron: BAS/MFF)

Alleen voor Overige Diensten Aanbieders:

  • Gedragscode ODA’s (Bron: VMNED)

Je hebt de technische kennis die nodig is bij de registratie

Binnen de energiesector wisselen de marktpartijen onderling informatie uit via het Portaal. Deze uitwisseling vindt plaats via een Graphical User Interface (GUI). Als je wil kan dit ook plaatsvinden met SOAP Webservices (XML). Het is belangrijk dat je weet wat voor jou de geschikte manier is.

Graphical User Interface (GUI)

Als eindgebruiker van een marktpartij krijg je standaard toegang tot een GUI. Met deze GUI kun je via het internet gebruikmaken van de diensten achter het Portaal. Hierbij maken we onder andere gebruik van ‘single sign-on’. Door maar één keer in te loggen kun je gebruikmaken van verschillende diensten. Hiervoor is geen verdere technische inrichting in jouw systeem nodig.

SOAP Webservices (XML)

Met SOAP Webservices koppel je jouw systemen aan de centrale dienstverlening van EDSN. Als je voor deze service kiest, krijg je toegang tot extra informatie over de technische inrichting in jouw systeem. Let op: zorg voor iemand die tijdens de technische implementatie:

  • Het contact onderhoudt met de Functioneel Beheerder(s) van EDSN
  • De processtappen faciliteert en kennis heeft over:
    • SOAP/XML protocol
    • Gebruik en toepassen van certificaten voor beveiligen van verbindingen

Vraag de marktroltoekenning aan om als partij in de energiesector te kunnen faciliteren

Om een marktroltoekenning te krijgen moet je je aanmelden bij één van de onderstaande organisaties. Per marktrol lees je bij welke organisatie je moet zijn. Deze aanmelding kun je tegelijk doen met jouw aanvraag bij EDSN.

Marktrol Toelichting Bij welke organisatie?
Leverancier Voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers moet je een energievergunning aanvragen. Meer info: Elektriciteitswet 1998 en Gaswet Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Programmaverantwoordelijke Elektriciteit Voor het dragen van programmaverantwoordelijkheid op aansluitingen moet je een volledige erkenning aanvragen. Meer info: Netcode Elektriciteit TenneT
Programmaverantwoordelijke Gas Voor het transporteren van Gas naar een overgangspunt met een regionale netbeheerder (RNB-exitpunt) moet je een licentie B aanvragen. Meer info: Transportcode Gas LNB Gasunie Transport Services (GTS)
Meetverantwoordelijke Voor het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid moet je een erkenning aanvragen. Meer info: Meetcode elektriciteit en Meetcode Gas RNB TenneT
GDS-eigenaar Je kunt als eigenaar van een elektriciteits- of gasnet een ontheffing aanvragen voor de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen (als je voldoet aan bepaalde wettelijke voorwaarden). Meer info: Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Congestie Service Provider (CSP) Voor het toepassen van congestiemanagement moet je een erkenning aanvragen. Meer info: Codebesluit CSP en Netcode Elektriciteit TenneT

Vragen?

Heb je nog vragen, dan kun je mailen naar servicedesk@edsn.nl. Klik op onderstaande knop om je te registreren.

Ben je een buitenlandse marktpartij? Dan kan je bij de registratie geen gebruikmaken van eHerkenning. Kies dan voor registreren buitenlandse marktpartij

Stap 1. Registratie EDSN

De eerste stap is het aanmelden bij EDSN. Dit kun je doen door op de bovenstaande knop te drukken en het formulier in te vullen.

Stap 2. Connectie centrale systemen

In deze stap realiseer je de connectie tussen het decentrale systeem van jouw organisatie en de centrale systemen van EDSN. Na ontvangst van al je gegevens realiseren we de connectie binnen drie weken. Daarna ontvang je direct de inloggegevens voor de testomgeving(en).

Stap 3. Testen en kwalificatie

In deze stap bereid je de kwalificatie voor die je in de testomgeving gaat uitvoeren. Deze kwalificatie houdt in dat je als nieuwe partij kunt aantonen dat jouw decentrale systeem geschikt is om juiste en volledig informatie uit te wisselen met de centrale systemen van EDSN. Ook kijken we of je genoeg kennis hebt van de processen in de energiemarkt.

Stap 4. Registratie marktrol

Is er bij de registratie bij EDSN (stap 1) is gekozen voor een Voorlopige Registratie omdat je nog niet in het bezit was van een marktroltoekenning? Dan moeten we zodra je een marktrol toegekend hebt gekregen de registratie nog volledig maken.

Hiervoor heb je eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) nodig. Meer informatie over eHerkenning vind je hier.

Stap 5. Toetreding energiemarkt

Je hebt de kwalificatie bij EDSN goed doorlopen en je hebt toekenning voor je marktrol. In deze stap registreren wij je als marktpartij in de centrale systemen. Ook informeren we de landelijke en regionale netbeheerders over je registratie. Na tien werkdagen treed je toe tot de energiemarkt. Vanaf dat moment kan je activiteiten uitvoeren vanuit je nieuwe marktrol.

partners in energie logo
logo westland partners in energie
logo rendo partners in energie
logo enexis partners in energie
logo stedin partners in energie
logo coteq partners in energie
logo liander partners in energie
Copyright © 2021