Zelf deelnemen

Is jouw organisatie in staat de transportbehoefte op verzoek aan te passen? Hebben jullie één of meerdere aansluitingen in een gebied waar sprake is van netcongestie? Dan is deelname aan congestiemanagement een manier om bij te dragen aan meer beschikbare transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Ook met transportcapaciteit die nog in aanvraag is, maar op een wachtlijst terecht is gekomen, is het soms mogelijk om deel te nemen!

Waarom deelnemen aan congestiemanagement

Als klant verwacht je van de netbeheerder dat deze het maximale uit het elektriciteitsnet haalt, zodat zoveel mogelijk aanwezige capaciteit beschikbaar gesteld wordt. Maar ook verwacht je dat de betrouwbaarheid op peil blijft. Door deel te nemen aan congestiemanagement maak je beide mede mogelijk, tegen een financiële vergoeding. Flexibel vermogen aanbieden is de randvoorwaarde om extra transportvermogen boven de huidige grenzen veilig aan te bieden. Hiermee kan snel worden bijgestuurd, wat ongewenste situaties met noodmaatregelen voorkomt.

Voorbereiding

Congestiemanagement start zodra uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is. Tijdens het onderzoek worden, onder andere, de overeenkomsten met deelnemers gesloten. Voordat de netbeheerder een congestiemanagement onderzoek start, kun je je al voorbereiden op deelname. Onderzoek alvast welke technische, contractuele en organisatorische mogelijkheden je hebt om flexibel om te gaan met het eigen energiegedrag, in verbruik of productie van elektriciteit. Ook is het goed om je af te vragen of je op afzienbare termijn nog extra flexibiliteit zou kunnen ontwikkelen, mede met het oog op de schommelende energieprijzen. Oriënteer jezelf tot slot alvast op de mogelijkheden binnen congestiemanagement, bijvoorbeeld door de voorbeeldcontracten van de verschillende producten door te lezen.

Ben jij geënteresseerd om deel te nemen? Maak dit dan kenbaar via het interesseformulier. Dit kan op elk moment, maar is met name relevant zodra de netbeheerder in jouw gebied congestiemanagement onderzoek uitvoert.

Contact met de netbeheerder tijdens congestiemanagement onderzoek

Een netbeheerder zal tijdens een congestiemanagement onderzoek kijken naar de getoonde interesse vanuit de markt, maar zal ook zelf proactief partijen benaderen. Een belangrijk criterium daarbij is of het eventueel aanwezige flexibele vermogen aansluit bij de congestieproblematiek. Zo is bijvoorbeeld netcongestie als gevolg van teveel zonopwek niet op te lossen met flexibiliteit uit windopwek vanwege het verschil in karakter. En congestie als gevolg van massaal elektrisch vervoer opladen is het best op te lossen door flexibiliteit op datzelfde gebied in te zetten.

Deelnemen als netgebruiker, als CSP of via een CSP

Deelnemen aan congestiemanagement is mogelijk als netgebruiker via een capaciteitsbeperkend contract. Wil je liever deelnemen via de GOPACS marktplaats voor congestie regelvermogen, dan moet dit via een Congestion Service Provider (CSP). Dit kun je zelf worden of je kunt een bestaande aansluiting zoeken. Een CSP kan ook een capaciteitsbeperkend contract aangaan namens de aansluiting(en) die deze vertegenwoordigt.

Deelnemen als netgebruiker? Registreer je interesse via het interesseformulier en neem eventueel contact op met je contactpersoon bij je netbeheerder.

Deelnemen door je bij een CSP aan te sluiten? Raadpleeg het register met erkende CSP op de website van TenneT en maak een keuze met welke je zou willen samenwerken.

Erkend CSP worden?

Dan moet je je registreren in het Marktpartijen Register om verder te kunnen in het gehele proces. Hieronder leggen we de drie stappen aan je uit.

  1. Vraag de erkenning tot CSP aan bij TenneT: dit is een voorwaarde om je te registeren als marktpartij.

  2. Registreer je als marktpartij bij EDSN. Om de registratie als CSP in te dienen, heb je een inlogmiddel nodig van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3. Binnen 4 werkdagen ontvang je terugkoppeling over de ingediende registratie

  3. Na registratie als CSP moet je voor elke aansluiting een prekwalificatie doorlopen als je biedingen wilt inleggen via GOPACS. Nadat je geregistreerd staat in het Marktpartijen Register meld je je aan op het GOPACS-platform. Om de prekwalificatie te laten uitvoeren door de netbeheerder, lever je een lijst aan met aansluiting(en) aan het GOPACS-platform. De netbeheerder informeert over de uitkomst van de prekwalificatie.

partners in energie logo
logo westland partners in energie
logo rendo partners in energie
logo enexis partners in energie
logo stedin partners in energie
logo coteq partners in energie
logo liander partners in energie
Copyright © 2021