Partners in Energie
Windmolens

Toelichting eHerkenning

Als je een wijziging wilt doorvoeren in het Marktpartijen Register (MPR), zoals het invullen of aanpassen van de Preferente Partij Administratie, heb je eHerkenning nodig. We leggen het gebruik van eHerkenning uit en vervolgens kun je het proces starten.

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een 'digitale sleutel' waarmee bedrijven of ondernemers veilig kunnen inloggen bij verschillende organisaties. Hiermee krijgen organisaties meer zekerheid over de identiteit van de bedrijven die toegang willen tot de systemen. eHerkenning koop je bij een commerciële leverancier.

Veilige toegang tot data

EDSN (verwerker) beheert namens de gezamenlijke netbeheerders (verwerkingsverantwoordelijke) centrale systemen. Volgens de privacywetgeving moeten de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker technische en organisatorische maatregelen nemen om te zorgen dat jij veilige toegang hebt tot deze data.

Je hebt eHerkenning nodig met niveau eH3

eHerkenning heeft verschillende niveaus van betrouwbaarheid: eH1, eH2, eH2+, eH3 en eH4. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, des te veiliger en betrouwbaarder je kunt inloggen. Om toegang te krijgen tot de centrale communicatiesystemen van de Nederlandse energiemarkt heb je minstens eH3 nodig. Heb je al eHerkenning maar van niveau eH1, eH2 of eH2+? Neem dan contact op met je leverancier om jouw niveau aan te passen naar minimaal eH3.

Log in met het juiste eHerkenning-account

Meer zekerheid over jouw online identiteit, daarom gebruiken wij eHerkenning. Met eHerkenning identificeer je je veilig en eenvoudig online. Het grote gemak is dat je met eHerkenning bij meerdere organisaties kunt inloggen. Je hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Veilig, makkelijk en betrouwbaar. Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl.

Het eHerkenning-account waarmee je inlogt, moet gekoppeld zijn aan de organisatie die deze marktrol vervult. Dit is de rechtspersoon aan wie deze vergunning, erkenning of ontheffing voor de marktrol is gegeven. Op basis van de login met eHerkenning worden een aantal gegevens al automatisch ingevuld. Bij welke organisatie je dit aanvraagt voor jouw marktrol lees je op deze pagina onder het kopje 'Vooraf regelen'.

Background decorative pattern

Ga naar het wijzigingsformulier

Ga naar het wijzigingsformulier om jouw wijziging in het MPR door te voeren. Je logt dan in via eHerkenning en kan vervolgens het proces starten.

Wijziging doorvoeren