Partners in Energie
210302 4425

Vier vormen van congestiemanagement

Er zijn vier vormen van congestiemanagement die kunnen worden toegepast.

Met de nieuwe Netcode elektriciteit (november 2022) zijn er vier vormen van congestiemanagement mogelijk:

  • Redispatch
  • Een biedplichtcontract
  • Een capaciteitsbeperkingscontract zonder afroep
  • Een capaciteitsbeperkingscontract met afroep via GOPACS (Grid Operator Platform for Congestion Solutions)

Uitleg over de vormen van congestiemanagement vind je op GOPACS (het gezamenlijk platform van Nederlandse netbeheerders dat vraag en aanbod van flexibiliteit samenbrengt. Voorbeelden van contractvormen vind je hier.

Neem bij vragen over de contracten contact op met je contactpersoon of stuur een e-mail naar [email protected].