Partners in Energie
Pexels enrique 11001079

Deelnemen aan congestiemanagement

De kans dat je benaderd wordt om deel te nemen aan congestiemanagement groeit. Bereid je daarom nu vast voor.

Hoe groter de drukte op het net, hoe ingrijpender de maatregelen zijn die netbeheerders moeten nemen. Belangrijk dus om je nu vast voor te bereiden. Zo houd je regie op het flexibel vermogen dat je wilt aanbieden en op de prijs die je ervoor vraagt. Als er namelijk meer maatregelen nodig zijn kan de netbeheerder je ook verplichten om deel te nemen aan congestiemanagement. Dan heb je nog steeds invloed op de prijs maar wordt je geacht al je gecontracteerd vermogen (GTV) als flexibel vermogen aan te bieden.

Kijk hier om te zien welke fasen congestiemanagement kent en wanneer de netbeheerder die kan inzetten.

Met de aankondiging van congestie start het onderzoek naar de mogelijkheden voor congestiemanagement en doen netbeheerders de oproep aan grootverbruikers zich te melden als zij flexibiliteit kunnen bieden.

Tijdens het onderzoek kun je al een contract afsluiten en je voorbereiden op deelname. Onderzoek bijvoorbeeld alvast welke technische, contractuele en organisatorische mogelijkheden je hebt om flexibel om te gaan met energie, in verbruik of productie van elektriciteit. Oriënteer je ook vast op de mogelijkheden binnen congestiemanagement, bijvoorbeeld door de voorbeeldcontracten van de verschillende producten door te lezen.

Drie manieren om deel te nemen aan congestiemanagement

1. Rechtstreeks met de netbeheerder

Kun je op een vast moment tijdelijk meer of minder elektriciteit gebruiken? Sluit dan een capaciteitsbeperkend contract af met je netbeheerder. Hier vind je verschillende voorbeeldcontracten.

Wil je weten of je beschikt over voldoende flexibel vermogen? Vul dan het congestieformulier in.

2. Via een Congestie Service Provider (CSP)

Je kunt je ook aansluiten bij een CSP en afspraken maken over het beperken van je verbruik op specifieke momenten. Zij werken samen met netbeheerders aan het voorkomen van congestie. Op de website van TenneT vind je een overzicht van alle CSP's.

3. Als Congestie Service Provider (CSP)

Als erkend CSP kun je op diverse manieren deelnemen aan congestiemanagement. Bijvoorbeeld via Redispatch (met en zonder biedplicht) of met een capaciteitsbeperkend contract (CBC). Bekijk hier de verschillende voorbeeldcontracten. Kijk op GOPACS voor meer informatie over de vormen van congestiemanagement.

Erkend CSP worden?

Er komen steeds meer Congestie Service Providers (CSP's). Zij spelen een belangrijke rol in het vinden en beschikbaar stellen van flexibel vermogen. Heb je interesse om CSP te worden? Registreer je dan in het Marktpartijen Register en doorloop de prekwalificatie. Hieronder hebben we het registratieproces voor je op een rij gezet.

Registratieproces in drie stappen

1. Vraag de erkenning tot CSP aan bij TenneT

Dit is een voorwaarde om je te kunnen registeren als marktpartij.

2. Registreer je als marktpartij bij EDSN

Om de registratie als CSP in te dienen, heb je eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. Binnen 4 werkdagen ontvang je terugkoppeling over de ingediende registratie.

3. Doorloop een prekwalitificatie

Na registratie als CSP moet je voor elke aansluiting een prekwalificatie doorlopen als je biedingen wilt inleggen via GOPACS. Nadat je geregistreerd staat in het Marktpartijen Register meld je je aan op het GOPACS-platform. Om de prekwalificatie te laten uitvoeren door de netbeheerder, lever je een lijst aan met aansluiting(en) aan het GOPACS-platform. De netbeheerder informeert je over de uitkomst van de prekwalificatie.

Wat doet een Congestie Service Provider (CSP)?

Ben je erkend CSP, dan mag je optreden als (zelfstandige) dienstverlener tussen de netbeheerder en klant/aangeslotene(n). Dat betekent dat wanneer een klant of aangeslotene flexibiliteit heeft – in de vorm van wind, zon of opslag, of wanneer hij flexibiliteit heeft in zijn productieproces – een CSP de mogelijkheid heeft om meer of minder te gaan produceren of af te nemen op momenten dat de netbeheerder dat vraagt. Een overzicht van alle CSP’s vind je in het CSP-register.

Hoe werkt GOPACS?

GOPACS is een platform om capaciteitstekorten in het elektriciteitsnet (congestie) te verminderen en helpt om het net betrouwbaar en betaalbaar te houden. GOPACS is een samenwerking van de Nederlandse netbeheerders en uniek binnen Europa.

GOPACS biedt grote en kleine marktpartijen de mogelijkheid om op eenvoudige wijze hun beschikbare flexibiliteit te gelde te maken en mee te helpen congestiesituaties op te lossen. Ook zorgt de samenwerking van de netbeheerders ervoor dat het oplossen van congestie in een bepaald deel van het elektriciteitsnet niet een probleem veroorzaakt in een ander deel in het net bij een andere netbeheerder. Meer weten over GOPACS? Kijk dan eens op de website.

Vragen en meer informatie

Je netbeheerder informeert je uiteraard over alle fasen in congestiemanagement en de stappen die daarin worden gezet. Heb je nu al vragen over congestiemanagement? Kijk dan bij de vragen en antwoorden op deze website of stuur een mail naar [email protected]