Partners in Energie
Pexels hampie 13804966
Drukte op het elektriciteitsnet

Aanbieden flexibel vermogen

Heb je een aansluiting van >500 kilowatt (kW)? Stel dan nu jouw flexibel vermogen beschikbaar en lever een bijdrage aan congestiemanagement.

Jouw flexibel vermogen maakt het verschil

Nederland kampt steeds vaker met een tekort aan transportcapaciteit. Dat komt omdat de vraag naar elektriciteit sneller groeit dan ons stroomnet aankan. Met congestiemanagement maken we beter gebruik van het elektriciteitsnet door deze drukke momenten op het net meer te spreiden. Netbeheerders vragen grootverbruikers en producenten om tegen een financiële vergoeding het elektriciteitsnet op piekmomenten te ontlasten. Zo is er meer verduurzaming mogelijk en maximaliseren we samen de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet.

Samen met marktpartijen en grootzakelijke klanten werken netbeheerders aan flexibeler gebruik van het elektriciteitsnet. Maak je niet altijd maximaal gebruik van je gecontracteerde capaciteit? Lever dan een bijdrage aan congestiemanagement door op piekmomenten tijdelijk meer of minder elektriciteit te gebruiken. Voor de inzet van dit flexibel vermogen ontvang je een vergoeding.

Congestiemanagement is een van de belangrijkste thema’s van dit moment in de energiesector. Je leest er meer over op onze themapagina over congestiemanagement. Je vindt hier congestierapportages, voorbeeldcontracten en een uitgebreid onderdeel met veelgestelde vragen.

Background decorative pattern

Help mee bij congestie!

Congestiemanagement is mogelijk als er voldoende aanbod is van flexibel vermogen in een specifiek gebied. Als je flexibel vermogen beschikbaar stelt ontvang je daarvoor een vergoeding. Je levert op deze manier een maatschappelijke bijdrage aan het ontlasten van het elektriciteitsnet. Wil je weten je weten of je flexibel vermogen hebt? Vul dan het congestieformulier in. 

Vul het congestieformulier in