Partners in Energie
Liander servicedesk hr 001 dsc5900 NB

Ticketsysteem voor vragen over marktprocessen

Het faciliteren van een uniforme, veilige en snelle interactie tussen netbeheerders en marktpartijen is dé kerntaak van Partners in Energie.

Het faciliteren van een uniforme, veilige en snelle interactie tussen netbeheerders en marktpartijen is dé kerntaak van Partners in Energie. EDSN voorziet weliswaar al in de uitwisseling van veel data tussen de systemen van de marktpartijen in de sector. Echter, in sommige gevallen bieden deze gegevens geen antwoord op de vraag van leveranciers of van andere marktpartijen.

Met het ticketsysteem op Partners in Energie kunnen marktpartijen vragen stellen zonder dat ze hoeven te weten hoe en aan wie ze deze vragen precies moeten stellen. Op basis van het EAN-nummer van de klant en het marktproces waarop de vraag betrekking heeft, begeleidt het ticketsysteem hen bij het stellen van de juiste vraag en het aanleveren van de relevante informatie. Vervolgens belandt de vraag precies bij de juiste organisatie en het desbetreffende team. Op deze manier zorgen we samen voor een snelle, uniforme en transparante klantbediening. Het gaat hierbij om processen als disputen, verbruiksgegevens, meetcorrecties, stamgegevens, allocatie en reconciliatie.

Daarnaast werken we continu verder aan het minimaliseren en vereenvoudigen van deze interacties. Bijvoorbeeld door middel van aansluitings- en storingsinformatie en via onze uitgebreide kennisbank.

Het ticketsysteem is uitsluitend beschikbaar voor marktpartijen met een account. De meeste marktpartijen hebben inmiddels al een account. Maar hoe meer partijen meedoen hoe sneller we leren en hoe beter het werkt voor alle organisaties binnen de energiesector.