Partners in Energie
Nieuws

ACM maakt standaardcontracten voor wind- en zonneparken mogelijk

Congestie
Pexels pixabay 356036

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft de gezamenlijke netbeheerders twee jaar de tijd om te experimenteren met standaardcontracten voor congestiemanagement voor nieuwe wind- en zonneparken. Standaardcontracten zorgen er voor dat netbeheerders en producenten van duurzame energie makkelijker afspraken kunnen maken over congestiemanagement, zodat nieuwe wind- en zonneparken sneller toegang krijgen tot het net.

Congestiemanagement houdt in dat producenten en afnemers van elektriciteit helpen het net minder te belasten. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding van de netbeheerder.

Elektriciteitsnet efficiënter benutten

Het elektriciteitsnet is op veel plekken in Nederland overvol. Hierdoor ontstaan wachtrijen voor toegang tot het net. Om deze wachtrijen op te lossen moeten netbeheerders de netten verzwaren en moeten netbeheerders én gebruikers zorgen dat bestaande netten zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Door gebruik te maken van congestiemanagement kunnen netbeheerders wind- en zonneparken tijdelijk afschakelen als er op piekmomenten niet genoeg transportcapaciteit is.

Geen lange onderhandelingen meer nodig

Congestiemanagementcontracten komen nog moeizaam tot stand. Zo is er nog geen goed beeld van welke vergoeding voor flexibiliteit redelijk is. Als netbeheerders met iedere nieuwe exploitant afzonderlijk afspraken moeten maken over de (financiële) voorwaarden van congestiemanagement, kost dat veel tijd. Met producenten die straks gebruikmaken van de standaardcontracten met een prijsformule en een gemaximeerde vergoeding voor het tijdelijk afschakelen van productie zijn die lange onderhandelingen niet meer nodig.

Ieder kwartaal voeren de netbeheerders een herberekening uit in de congestiegebieden waar onderzoeken zijn afgerond. Die herberekening maakt duidelijk of er nog extra ruimte kan worden vrijgegeven tot aan de technische- en financiële grens. Als dat zo is kan die ruimte worden toegekend aan producenten van duurzame energie die op de wachtlijst staan. Door gebruik te maken van het standaardcontract kunnen producenten en netbeheerders sneller tot afspraken komen.

De keuze voor het standaardcontract is vrijwillig. Producenten die niet deelnemen aan het standaardcontract kunnen nog steeds individuele afspraken maken met de netbeheerder. Netbeheerders waarborgen ook dat zij voor deze producenten capaciteit beschikbaar houden op het net.

De brancheverenigingen Holland Solar en Energie Samen ondersteunen dit voornemen van de netbeheerders. Uiterlijk na 2 jaar zal de ACM de effecten van deze standaardcontracten evalueren.

Deel artikel:

Relevante artikelen

Meer nieuws
Oproep aan Tweede Kamer: Stel de uitvoering nu centraal
Congestie

Oproep aan Tweede Kamer: Stel de uitvoering nu centraal

Nog altijd overstijgt het tempo waarin er extra transportcapaciteit wordt gevraagd de snelheid waarmee netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. Hoewel netbeheerders meer dan ooit investeren in de uitbreiding van het net, is de opgave waar we voor staan zo groot, dat de komende jaren er zeker nog sprake is van schaarste op het net. Op woensdag 17 januari vroegen enkele Kamerleden hierover tekst en uitleg aan bestuurders van netbeheerders.

Lees meer
Aanbieden flexibel elektriciteitsvermogen wordt minder vrijblijvend
Congestie

Aanbieden flexibel elektriciteitsvermogen wordt minder vrijblijvend

We zitten midden in de energietransitie en gebruiken met z’n allen steeds meer (duurzame) stroom. Dit vraagt extra capaciteit van het elektriciteitsnet. Het steeds hogere tempo waarin er extra transportcapaciteit wordt gevraagd, overstijgt de snelheid waarmee netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. Het net raakt op piekmomenten te vol: dat noemen we congestie. Om congestie te voorkomen worden bedrijven gevraagd de “spits” te mijden. Bij congestiegebieden waar onvoldoende ruimte ontstaat bij spitsmijden, worden vanaf nu eerste stappen gezet tot deelnameverplichting voor congestiemanagement.

Lees meer
Netbeheerders en bedrijven in gesprek over aanbieden flexibiliteit
Congestie

Netbeheerders en bedrijven in gesprek over aanbieden flexibiliteit

Netbeheer Nederland heeft onlangs een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de ‘Netcode elektriciteit’ met het doel meer flexibiliteit in het elektriciteitsnet te krijgen. De netbeheerders stellen voor de bestaande verplichting voor aangeslotenen om congestiemanagementdiensten aan te bieden, te verduidelijken en aan te vullen.

Lees meer