Partners in Energie
Nieuws

ACM maakt standaardcontracten voor wind- en zonneparken mogelijk

Pexels pixabay 356036

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft de gezamenlijke netbeheerders twee jaar de tijd om te experimenteren met standaardcontracten voor congestiemanagement voor nieuwe wind- en zonneparken. Standaardcontracten zorgen er voor dat netbeheerders en producenten van duurzame energie makkelijker afspraken kunnen maken over congestiemanagement, zodat nieuwe wind- en zonneparken sneller toegang krijgen tot het net.

Congestiemanagement houdt in dat producenten en afnemers van elektriciteit helpen het net minder te belasten. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding van de netbeheerder.

Elektriciteitsnet efficiënter benutten

Het elektriciteitsnet is op veel plekken in Nederland overvol. Hierdoor ontstaan wachtrijen voor toegang tot het net. Om deze wachtrijen op te lossen moeten netbeheerders de netten verzwaren en moeten netbeheerders én gebruikers zorgen dat bestaande netten zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Door gebruik te maken van congestiemanagement kunnen netbeheerders wind- en zonneparken tijdelijk afschakelen als er op piekmomenten niet genoeg transportcapaciteit is.

Geen lange onderhandelingen meer nodig

Congestiemanagementcontracten komen nog moeizaam tot stand. Zo is er nog geen goed beeld van welke vergoeding voor flexibiliteit redelijk is. Als netbeheerders met iedere nieuwe exploitant afzonderlijk afspraken moeten maken over de (financiële) voorwaarden van congestiemanagement, kost dat veel tijd. Met producenten die straks gebruikmaken van de standaardcontracten met een prijsformule en een gemaximeerde vergoeding voor het tijdelijk afschakelen van productie zijn die lange onderhandelingen niet meer nodig.

Ieder kwartaal voeren de netbeheerders een herberekening uit in de congestiegebieden waar onderzoeken zijn afgerond. Die herberekening maakt duidelijk of er nog extra ruimte kan worden vrijgegeven tot aan de technische- en financiële grens. Als dat zo is kan die ruimte worden toegekend aan producenten van duurzame energie die op de wachtlijst staan. Door gebruik te maken van het standaardcontract kunnen producenten en netbeheerders sneller tot afspraken komen.

De keuze voor het standaardcontract is vrijwillig. Producenten die niet deelnemen aan het standaardcontract kunnen nog steeds individuele afspraken maken met de netbeheerder. Netbeheerders waarborgen ook dat zij voor deze producenten capaciteit beschikbaar houden op het net.

De brancheverenigingen Holland Solar en Energie Samen ondersteunen dit voornemen van de netbeheerders. Uiterlijk na 2 jaar zal de ACM de effecten van deze standaardcontracten evalueren.

Deel artikel: