Partners in Energie
Nieuws

Kennissessie voor Congestion Service Providers (CSP’s) op vrijdag 8 maart

Congestie
Content image ratio 16 9 3x

Nederland kampt steeds vaker met een tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Daardoor raakt het net op piekmomenten te vol. We spreken dan van congestie. Om dat te voorkomen wordt bedrijven gevraagd de “spits” te mijden en tijdelijk minder elektriciteit te leveren of te verbruiken. Dat noemen we congestiemanagement.

Een Congestion Service Provider (CSP) heeft als belangrijkste taak om lokale stroomoverschotten en -tekorten op te vangen wanneer een netbeheerder ergens in het elektriciteitsnet congestie verwacht. Dit opvangen van tekorten of overschotten kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door windmolens of zonnepanelen aan of uit te zetten, ergens de elektriciteitsvraag tijdelijk te verlagen of door een batterij te gebruiken waarin de elektriciteit tijdelijk wordt opgeslagen. Na de introductie van de nieuwe Netcode, eind 2022, hebben zich inmiddels 45 partijen aangemeld als Congestion Service Provider (CSP). Het afgelopen jaar hebben CSP's en netbeheerders gewerkt aan het invullen en vormgeven van deze nieuwe rol.

De uitdaging is merkbaar en daarom is gezamenlijke inspanning hard nodig. In deze context rijst de vraag waarom de CSP-rol cruciaal is en met welke diensten zij, samen met de netbeheerders, kan bijdragen aan het vergroten van het flexibel vermogen in Nederland.

Als CSP vind je het misschien een uitdaging om invulling te geven aan het CSP-model. Waar in het net liggen de uitdagingen en met welke producten bied je concrete oplossingen? Wat zijn de beste tips en inzichten? Vragen die tijdens de eerste CSP-kennissessie op vrijdag 8 maart aan bod komen. Uiteraard is er tijdens deze dag ook ruimte om ervaringen en belemmeringen te delen. Op die manier geven we samen invulling aan de rol van Congestion Service Provider.

Hoofkantoor TenneT in Arnhem – vrijdag 8 maart – 09:00 tot 14:00 uur

Wil je meer weten of wil je deelnemen aan de kennissessie? Stuur dan een mail naar: [email protected]

Deel artikel:

Relevante artikelen

Meer nieuws
Oproep aan Tweede Kamer: Stel de uitvoering nu centraal
Congestie

Oproep aan Tweede Kamer: Stel de uitvoering nu centraal

Nog altijd overstijgt het tempo waarin er extra transportcapaciteit wordt gevraagd de snelheid waarmee netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. Hoewel netbeheerders meer dan ooit investeren in de uitbreiding van het net, is de opgave waar we voor staan zo groot, dat de komende jaren er zeker nog sprake is van schaarste op het net. Op woensdag 17 januari vroegen enkele Kamerleden hierover tekst en uitleg aan bestuurders van netbeheerders.

Lees meer
Aanbieden flexibel elektriciteitsvermogen wordt minder vrijblijvend

Aanbieden flexibel elektriciteitsvermogen wordt minder vrijblijvend

We zitten midden in de energietransitie en gebruiken met z’n allen steeds meer (duurzame) stroom. Dit vraagt extra capaciteit van het elektriciteitsnet. Het steeds hogere tempo waarin er extra transportcapaciteit wordt gevraagd, overstijgt de snelheid waarmee netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. Het net raakt op piekmomenten te vol: dat noemen we congestie. Om congestie te voorkomen worden bedrijven gevraagd de “spits” te mijden. Bij congestiegebieden waar onvoldoende ruimte ontstaat bij spitsmijden, worden vanaf nu eerste stappen gezet tot deelnameverplichting voor congestiemanagement.

Lees meer
Netbeheerders en bedrijven in gesprek over aanbieden flexibiliteit

Netbeheerders en bedrijven in gesprek over aanbieden flexibiliteit

Netbeheer Nederland heeft onlangs een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de ‘Netcode elektriciteit’ met het doel meer flexibiliteit in het elektriciteitsnet te krijgen. De netbeheerders stellen voor de bestaande verplichting voor aangeslotenen om congestiemanagementdiensten aan te bieden, te verduidelijken en aan te vullen.

Lees meer