Partners in Energie
Burst k Uqqa Rj Juw0 unsplash

Preferente Partij Administratie

Het is voor vergunninghoudende leveranciers en balansverantwoordelijke partijen (BRP’s) verplicht om een preferente partij aan te wijzen voor de restverdeelprocedure rond leveringszekerheid.

Waarom is deze administratie belangrijk?

Bij een restverdeling rond leveringszekerheid worden aansluitingen centraal toebedeeld aan leveranciers of balansverantwoordelijke partijen. Het is belangrijk om bij deze restverdeling minder of niet-gewenste combinaties tussen leveranciers en BRP’s te voorkomen.

Daarom is de Preferente Partij Administratie (PPA) in het leven geroepen. Hierin komt te staan aan welke marktpartijen aansluitingen worden toebedeeld als de procedure Leveringszekerheid in werking treedt. Hiermee is van tevoren duidelijk wie bij een restverdeling de BRP’s en leveranciers zijn. Dit is onderdeel van het Marktpartijen Register (MPR) wat wordt beheerd door EDSN.

Op het moment dat een leverancier zonder vergunning wegvalt, neemt de BRP de rol van de leverancier over in de procedure leveringszekerheid. Op dat moment moet ook bekend zijn wat de EAN-code is van iedere BRP in hun rol als leverancier zonder vergunning.

Wijzig jouw preferente partij

Leveranciers en BRP’s hadden tot en met 10 januari 2024 de tijd om de administratie in te vullen. Als je in die periode geen preferente partij hebt ingevuld, is er na 11 januari 2024 automatisch een preferente partij combinatie geregistreerd.

Dit kan voor jou betekenen dat niet jouw voorkeurscombinatie wordt geadministreerd. Wel kun je via het wijzigingsproces op Partners in Energie altijd nog een wijziging doorgeven.

Zo wijzig je de preferente partij gegevens

1. Ga na wie jouw preferente partij is

Ga als BRP of vergunninghoudende leverancier na wie jouw preferente partij is in de restverdeling en ga als BRP na onder welke EAN-code de leveranciers-rol kan worden overgenomen. Het is belangrijk dat je voor de registratie de hoofd EAN-code gebruikt van de betreffende marktrol. Zowel als indienende partij als voor de preferente partij. Dit is niet altijd de EAN-code waarmee je als LV of BRP in het berichtenverkeer communiceert.

2. Vul de akkoordverklaring in

Bij het invullen van het wijzigingsformulier wordt gevraagd om de akkoordverklaring (zie link hieronder) van de preferente partij mee te sturen. Een ander document waaruit blijkt dat er een afspraak met een preferente partij is, volstaat ook.

3. Wijzig de preferente partij via het wijzigingsformulier

In het wijzigingsformulier (zie link hieronder) staat het onderdeel ‘Preferente Partij Administratie’. Hier kun je jouw preferente partij gegevens invullen. Om toegang te krijgen tot het wijzigingsformulier, log je in met eHerkenning (voor meer informatie, zie link hieronder).

Zorg ook voor actuele contactgegevens

Het is belangrijk dat van alle betrokken partijen actuele contactgegevens bekend zijn. Er wordt dan direct met de juiste personen contact opgenomen als de procedure gestart wordt. Wil je weten wie er nu bij jouw organisatie als contactpersoon voor Leveringszekerheid staat geregistreerd? Log dan in op Partners in Energie en kijk in het Contactpersonenregister bij de Contactgroep Leveringszekerheid. Als je niet de juiste rechten hebt, vraag dit dan aan bij jouw superuser. Een aanpassing van deze contactgegevens doe je via hetzelfde formulier waar je de preferente partij opgeeft, dus in het wijzigingsformulier bij stap 3 'Contactgegevens'.

Background decorative pattern

Wijzig jouw preferente partij

Een preferente partij wijzigen kan gemakkelijk via het wijzigingsformulier

Wijzig preferente partij

Heb je vragen?

Wellicht staat het antwoord op jouw vraag tussen de veelgestelde vragen hieronder. Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met de EDSN Servicedesk via [email protected] of bel op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 naar 033 - 422 46 20.

Veelgestelde vragen